Mellanförråd

Biofire mellanförråd är hållbart och underhållsvänligt

Mellanförrådet har flera funktioner, här uppräknas de viktigaste:

- Säkerställer en jämn matning av bränsle till brännaren och fungerar som mellanförråd för bränslet
- Dess driftsäkra lucka fungerar som en säkerhetsanordning och skiljer bränsleförrådet och brännaren från varandra
- Styr bränsleförrådet, startar påfyllningen av mellanförrådet enligt inställningen

Luckan öppnas och skruven fyller mellanförrådet med bränsle. Ultraljudsgivaren mäter ytans höjd.
Mellanförråd 60-800 kW
Mellanförråd 500-2500 kW

Mellanförrådets funktion:

I normalställningen är luckan stängd. Mätning av nivån med en pålitlig ultraljudsgivare.
Luckan är endast öppen när mellanförrådet fylls på.