Borttagning av aska

Palokärki-systemen har alltid automatisk askborttagning, som flyttar askan till en särskild behållare utanför byggnaden.

Borttagning av torr aska

Borttagningen av aska genomförs som torrförbränning med en skruvtransportör som samlar askan:

- Under rostret
- Från eldstaden
- Från konvektionen
- Från cyklonen

Borttagning av torr aska
En askcontainer med 10 m3 utjämningsskruv

Ett askkärl med 1 m3 adapter för skoplastare

Borttagning av blöt aska

men när bränslet är t.ex. byggkross som innehåller spikar används förbränning till blöt aska. Då uppslammas askan i vatten och flyttas till askkärlet med kedjetransportörer.

Vid förbränning till blöt aska ligger den uppsamlande kedjetransportören under pannan och askan rinner i vattnet varifrån den transporteras till askcontainern.

Askcontainer med 10 m3 utjämningsskruv