Biofire Palokärki-brännare

EN303-5

På Palokärki-brännarna är rostrets storlek dimensionerad för en effekt som är ca 20 % större än den nominella effekten vilket garanterar att den nominella effekten uppnås också med ett bränsle av sämre kvalitet. Effektiv förbränning förverkligas också med fuktigare bränsle eftersom rostret är långt och graderat, varför bränsle som skjuts in i dess övre del från brännarens bakre kant hinner torkas innan det flyttas till det egentliga förbränningsområdet.

- Tack vare det stora rostret får man ut den nominella effekten även från sämre bränsle
- Det långa rostret bidrar till förbränningen av fuktigare bränsle
- Med brännarna kan bland flis och/eller torv också brännas andra bränslen som pellets, spannmål eller barkavfall från spannmålstorkning.
- Tack vare den steglöst justerbara lågan behöver systemet ingen ackumulatortank.
- Brännaren kan fungera på mycket låg effekt (2-10 % effekt)
- Brännaren kan utrustas med automatisk tändning

Bränslet skjuts från mellanförrådet med skruven in i brännaren till brännhuvudet, där förbränningen sker. Brännhuvudet förgasar mycket bra tack vare den sjunkande överdelen eller taket: förbränningsluften tvingas att blanda sig med rökgaserna. Från brännhuvudet leds flamman in i pannans konvektion.

Brännarens huvudkomponenter:

Ett starkt trapproster av gjutjärn

Ett starkt hydrauliskt rörligt rosteraggregat

Massiva keramiska kind- och takstenar

Precis luftdelning och energieffektiva förbränningsluftfläktar

Uppgifter om brännarna:

Effekt
Effektområde Rostrets areal Matningsskruv D Vikt
60 kW 0*-70 kW 0,08 m2 124 mm 135 kg
80 kW 0*-100 kW 0,14 m2 145 mm 300 kg
120 kW 0*-140 kW 0,20 m2 145 mm 400 kg
150 kW 0*-170 kW 0,20 m2 145 mm 400 kg
200 kW 0*-260 kW 0,30 m2 195 mm 570 kg
300 kW 0*-370 kW 0,53 m2 195 mm 720 kg
500 kW 0*-600 kW 0,65 m2 195 mm 1200 kg
650 kW 0*-800 kW 0,79 m2 195 mm 1500 kg
700 kW 0*-900 kW 0,97 m2 2x195 mm 2000 kg
900 kW 0*-1100 kW 1,18 m2
2x195 mm 2500 kg
1000 kW 0*-1200 kW 1,45 m2 2x270 mm 2900 kg
1200 kW 0*-1300 kW 1,75 m2 2x270 mm 3500 kg
1500 kW 0*-1700 kW 2,04 m2 2x270 mm 4200 kg
2000 kW 0*-2500 kW 3,20 m2 2x270 mm 6700 kg
2500 kW 0*-3000 kW 3,57 m2 2x270 mm 8500 kg

0* - brännaren måste utrustas med automatisk tändning, annars är min. effekten cirka 2-10 % av den nominella effekten. På minimieffekten inverkar bl.a.draget i skorstenen och bränslet som används.