Mellanförråd för pellets

Pelletsmatare för brännaren

Till Palokärki brännaren kan anslutas en pelletsmatare i stället för ett mellanförråd för flis. Då kan pellets och spannmål användas som bränsle, eftersom dessa brinner med god verkningsgrad tack vare det rörliga rosteraggregatet.

- Pellets överförs från silon med en driftsäker skruvtransportör
- Effektiva tappväxelmotorer
- Bastant rotationsmatare

Palokärki-brännare 60 kW med pellettsmatare
Palokärki-brännare 500 kW med pellettsmatare