Värmecentraler för pellets

Effektklasser: 500-6000 kW

Biofires pelletsvärmecentraler passar för många olika slags uppvärmningsbehov. På grund av pelletsens goda värmevärde är lagersilorna små för effektklassen och påfyllningsmellanrummet är långt.

- För värmeföretagare
- För kommuner
- För produktion av fjärrvärme
- För processuppvärmning
- Som toppeffektanläggningar

Värmecentralens komponenter och funktionsbeskrivning

Ett system som uppfyller kraven i standarden EN303-5. Bränslet lagras i en ändamålsenlig silo, varifrån det leds med en skruvtransportör till ett mellanförråd i pannrummet. Förrådets nivå mäts med en kapacitiv givare. Bränslet transporteras genom rotationsmatare med matningsskruvar till brännarens (2) brännhuvud.

Förbränningen sker i brännhuvudet och flamman leds in i pannan (1.1). Automatiken reglerar förbränningen steglöst. Bränsleinmatningen och förbränningsluftfläktarna reagerar snabbt på ändringar i effektbehovet och ökar eller minskar effekten efter behov. Förbränningsluften regleras med precisa luftflödesregulatorer och LAMBDA-mätning. Värmen förs från pannans konvektionsytor till pannvattnet vars temperatur hålls vid det inställda värdet med hjälp av PT-100-mätning.

Utbränt bränsle skjuts som aska till pannans askutrymme med hjälp av ett rörligt rosteraggregat. En cyklonrensare (9) avskiljer effektivt flygaska som leds till askborttagningen. Askan transporteras med skruvtransportörer (5) ut ur byggnaden in i ett stort askkärl (6).

Ett undertrycksdrivet rökgassug (7) håller undertrycket i pannan, dvs. draget, vid önskad nivå, vilket gör det möjligt att använda ett stort effektområde.