Stångmatarstationens kedjetransportör

På grund av det stora bränslebehovet sköts flismatningen med en kedjetransportör (industrins och tätorternas värmeverk). Den betydligt större matningskapaciteten jämfört med en skruvtransportör säkerställer att bränslet räcker till för att producera värme i alla förhållanden.

Kedjetransportörens placering i förrådsdelen
En kedjetransportör som överför bränsle till mellanförrådet i pannrummet