Pannor

EN303-5

BioComp

40-300 kW

Ariterm Oy BioComp pannorna passar ihop med Biofire Palokärki-brännarna. Pannan har en panna med hög verkningsgrad.

- Vertikaltubkonvektion
- Automatisk sotning av konvektionen (mekanisk)
- Kan utrustas med tryckluftssotning (tilläggsutrustning)

EN303-5:

FLIS 60-300 kW
PELLETS 150-300 kW

Arimax SP

200-2500 kW

Ariterm Oy Arimax Bio SP-pannorna passar ihop med Biofire Palokärki-brännarna. SP-pannmodellerna passar utmärkt i låga utrymmen eftersom de kan sotas från sidan.

- Vertikalplåtkonvektion
- Sotas från sidan
- Kan utrustas med automatisk tryckluftssotning (tilläggsutrustning)

EN303-5:

FLIS 500 kW

LAKA-PS

40-2500 kW

Laatukattila Oy LAKA-PS-pannorna passar ihop med Biofire Palokärki-brännarna och uppfyller Biofires definitioner för pannor av hög verkningsgrad. LAKA-pannorna är kända för sin synnerligen långa bruksålder.

- Vertikalplåtkonvektion
- Kan utrustas med automatisk tryckluftssotning (tilläggsutrustning)

EN303-5:

FLIS 150-300, 500 kW
PELLETS 500 kW


Biofire Oy:s VTT-testade EN303-5:2012 rapporter om brännare/panna-kombinationer:
VTT-S-04162-14, VTT-S-05550-14, VTT-S-05554-14, VTT-S-04521-14, VTT-S-04665-14, VTT-S-05066-14, VTT-S-04870-14