INHEMSK FÖRNYBAR BIOENERGI ÄR FÖRMÅNLIG OCH UTSLÄPPSFRI

Biobränslen som tillverkats av fast biomassa har visat sin effektivitet och förmånlighet jämfört med importenergi i redan flera decennier. Tillsvidare klassificeras all energi från förnybar biomassa som utsläppsfri inom EU. Av inhemska biobränslen är det bara torv som räknas som fossilt bränsle och den har en viss utsläppskoefficient.I dag är alla förbränningssystemen för biomassaenergi avancerade och fullt automatiserade. Vad användningssäkerheten gäller är de lika pålitliga som bl.a. oljebrännare, varför det är mycket enkelt och förmånligt att använda t.ex. flis eller torv som bränsle.När man jämför årskostnaden för de mest använda inhemska bioenergiformerna (träflis, torv, pellets, ved och spannmål) i eldning med de övriga mest använda energiformerna, märker man lätt att inhemsk fast bioenergi är mycket förmånligare än t.ex. olja eller el. Till och med bergvärme är dyrare eftersom största delen av dess totala kostnad är el.Palokärki-brännsystem som utvecklats av Biofire Oy utnyttjar effektivt just dessa förmånligare biobränslen (träflis, torv, spannmål, pellets). Och om energiveden (eller spannmålet) kommer från ens egna ägor blir dess användning ännu förmånligare.Som exempel: ett egnahemshus på 250 m2 med en rumshöjd på 2,7 m. Som källa för energiformernas verkningsgrader och priser har använts Netti-informationen från Motiva. I exemplet energiförbrukningen för ett modernt hus (byggår 2010 - , http://www.lammitysvertailu.eneuvonta.fi/). Som priser för flis, torv och spannmål har använts lokala värden från södra delen av Kauhajoki 2016. Som pelletspris har använts det lägsta marknadspriset (175 € /ton). Eftersom priserna på de olika energiformerna är olika på olika orter, är värdena i stapeldiagrammet riktgivande.