Styrsystem

Modernt och tydligt styrsystem som innefattar bl.a. följande huvudfunktioner:

- Logikstyrning Omron PLC
- Tydlig pekskärm
- Automatisk, steglöst reglerbar kontroll av bränsleinmatningen och förbränningsluften
- GSM-larm
- Trendhistorik
- Manuella körningar
- Givare:
-- Pannans temperatur (PT-100)
-- LAMBDA-givare
-- Rökgasens temperatur (PT-100)
-- Utomhustemperatur
-- Flammövervakning
-- Hydraulikens tryckgivare
-- Mätning av mellanförrådets yta med ultraljudsgivare (flis)
-- Induktiva gränser (rostret och mellanförrådets lucka)
-- Undertryckssändare (styrning av rökgassuget)

Fjärrkontrollens olika nivåer:

- GSM-larm (standard)
- Fjärrstyrning (PC- eller Android-apparat)
- Kontrollrumsprogramvara

Kontrollpanel med pekskärm där alla funktioner programmeras. Kan användas via internet via en säker förbindelse.